รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (กลุ่มงานโภชนศาสตร์) (21พ.ค.67)