รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งนายแพทย์ (กลุ่มงานศัลยกรรม) (28พ.ค.67)