รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ (แบ่งเปอร์เซ็นต์) ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (19มิ.ย.67)