รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายเดือน) ตำแหน่งนายแพทย์ (กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) (28มิ.ย.67)