รับโอน/รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ – ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (6มี.ค.62)