รัยสมัครบุคคลเพิ่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (19ก.พ.61)