รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (16ธ.ค.63)