รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (31พ.ค.66)