รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (21ส.ค.66)