รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเภสัชกร (26ต.ค.66)