รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเลขาแพทย์) (29พ.ย.66)