รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สังกัดโรงพยาบาลสระบุรี (16ก.พ.67)