รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสระบุรี (16ก.พ.67)