รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานโสต ศอ นาสิกฯ) (1มี.ค.67)