รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิสอบครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (กลุ่มงานพัสดุ) (22เม.ย.67)