รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (29พ.ค.67)