รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) (29พ.ย.64)