รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) (28 พ.ค.67)