รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งนายแพทย์ (กลุ่มงานศัลยกรรม) (20มิ.ย.67)