รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสถานะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนิติกร และวิศวกรโยธา (19ก.ค.60)