รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (12มิ.ย.60)