รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (28เม.ย.60)