รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (18มิ.ย.64)