รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (27พ.ค.62)