รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (2ส.ค.65)