รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่ง นักจิตวิทยาหรือนักจิตวิทยาคลินิก (29ก.ย65)