รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ประเมิน ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (20มี.ค.66)