รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล (10พ.ค.66)