รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) (15พ.ค.66)