รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (15พ.ค.66)