รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (17ก.ค.66)