รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (8ส.ค.66)