รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (17พ.ย.66)