รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมอบหมายในปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (22ธ.ค.66)