รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (25ม.ค.67)