รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานโสต ศอ นาสิกฯ) (21ก.พ.67)