รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (13พ.ค.67)