รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) (20พ.ค.67)