รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (23พ.ค.67)