รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งนายแพทย์ (กลุ่มงานศัลยกรรม) (12มิ.ย.67)