รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และพนักงานธุรการ (18ก.ย.66)