รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (22มิ.ย.60)