ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คศล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอบประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี