ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี จัดพิธีไหว้ครู