สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยม และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยประกันสังคม