องค์กรแพทย์โรงพยาบาลสระบุรีจัดงาน “สืบสานประเพณี วิถีไทย 2562”