ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน SPLIT TYPE INVERTER ห้องประชุม พล.อ.อ เกษตร คุณหญิงวันทนา โรจนนิล อาคารสงฆ์อาพาธ ชั้น 5 พร้อมติดตั้ง