เผยแพร่แผน (งบค่าเสื่อม เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ เลขที่ 1513)