เผยแพร่แผน (เครื่องฉายเอ็กเรย์ เลขที่ 1484)

Covid-19 Update 😷