เผยแพร่แผน (เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ เลขที่ 1511)